Reformationen

Her kan du læse artikler om reformationen og Haderslevs rolle heri.
Artiklerne er blevet bragt i Lokalavisen Haderslev i 2017 og er skrevet af henholdsvis
Jens Chr. Gjesing, Lennart S. Madsen, Christa Hansen og Anker Thygesen.
God fornøjelse med læsningen.

Kirken før Reformationen 

Helvede, skærsild og paradis


Martin Luther og Reformationen                                                         

Martin Luther

Luther og hans historie fra 1525Luther95theses

Luthers 95 teser og udviklingen frem til Rigsdagen i Worms  

Martin Luther fra rigsdagen i Worms til giftemålet i 1525

Luthers kampfæller Johannes Bugenhagen og Philipp Melanchton


Reformationen i Haderslev

Junker Christian – en fyrstesøns læreår

Christians første måneder i Haderslev

Sønderjyllands grænser 

Haderslev i senmiddelalderen – by og borg 

Haderslev i senmiddelalderen – kirke og kloster

Junker Christians vej til Haderslev

De 3 W´er – Haderslevs første lutherske præster                        Marienkirche_Hardersleben_01

Hertugen i Haderslev mod Bispen i Ribe

Moederne på Haderslevhus i 1526 og 1528

Haderslev-artiklerne

Luthersk præsteskole i Apotekergade

Reformation i resten af hertugdømmet Slesvig

Evangeliske prædikanter og borgerkrig – på vej til reformationen i Danmark

Bispevældets fald – reformationen gennemføres i Danmark

Den danske kirkeordinans

Den “forsinkede” reformation i hertugdømmet Slesvig

Det katolske kontra det evangelisk lutherske kirkerum

Reformer i det danske samfund efter Reformationen

Nye tiltag i Haderslev efter Reformationen