………..billede nr. 1     billede nr. 2     billede nr. 3                                                   .. . billede nr. 4     billede nr. 5     billede nr. 6                                                 billede nr. 7                   billede nr. 8

“Efter Reformationen” er visuelle udtryk og visuel billedkommunikation. I en række af 8 forskellige udtryk behandles forestillinger om, hvad der skete i tiden efter reformationen. Projektet er et innovationsprojekt, hvor de studerende har udviklet en billedfrise, der transformerer en “død” mur til et visuelt oplevelsesrum for byens borgere. De studerende har undersøgt, planlagt, vurderet og truffet valg om indhold/motivkreds ud fra et historisk, kulturelt, psykologisk og fremtidsperspektiv.
Projektets forløb har haft en eksperimenterende og undersøgende karakter. Den kunstneriske proces har krævet idégenerering, motivudvikling, realisering samt afprøvning af ide og materialer i faget “maleri”. Her har farver, som virkemidler til at skabe en bestemt stemning, været i fokus.

Projektet er et såkaldt samskabelsesprojekt; et samarbejde mellem billedkunstrådet i Haderslev Kommune, Jomfrusti-projektet og UC Syddanmark: Billedkunstrådet v. Kirsten Bay Petersen og Annie Rindom har fået ide og taget initiativ til udsmykning med Street art på Jomfrustien. Dette er sket i samarbejde med linjefagsstuderende på UC-Syd under vejledning af underviser Dorte Rizzi.

Projektet er støttet af reformationsmarkerings-projektet og Jomfrusti-projektet.

Malerierne kan ses nær busstationen – Teaterstien.